22 Mai - Ziua internațională a diversității biologice

Pe 22 mai în fiecare an, se marchează Ziua internațională a diversității biologice (The International Day for Biological Diversity), pentru a crește gradul de înțelegere și conștientizare a problemelor de biodiversitate.

Tema anului 2014 este “Biodiversitatea insulelor” și a fost aleasă pentru a coincide cu desemnarea de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite a anului 2014 ca Anul internațional al statelor insulare mici și în curs de dezvoltare.

Insule constituie ecosisteme unice, care conțin de multe ori mai multe specii de plante și animale endemice. Prin evoluția lor unică aceste ecosisteme sunt considerate comori de neînlocuit. Ele sunt, de asemenea, cheia mijloacelor de subzistență a economiei, bunăstării și identității culturale a 600 de milioane de insulari — o zecime din populația lumii.

Cu prilejul marcării acestei zile sunt organizate acțiuni care să explice oamenilor importanța menținerii biodiversității și sunt luate măsuri menite să împiedice producerea dezastrelor ecologice.

Organizația Națiunilor Unite a proclamat inițial ziua de 29 decembrie ca Zi internațională a diversității biologice, aceasta fiind data la care a intrat în vigoare Convenția privind diversitatea biologică (29 decembrie 1993), semnată la Rio de Janeiro (iunie 1992), iar în decembrie 2000, Adunarea Generală a ONU a hotărât ca Ziua internațională a diversității biologice să fie sărbătorită la 22 mai pentru a marca adoptarea textului Convenției, care a avut loc la 22 mai 1992, la Conferința diversității biologice din Nairobi.

România a semnat Convenția privind diversitatea biologică la 5 iunie 1992 și a ratificat-o la 13 iulie 1994.

Părțile semnatare ale Convenției, conștiente de valoarea ecologică, socială, economică, științifică și culturală a diversității biologice, de importanța pentru evoluția și conservarea sistemelor de susținere a biosferei, au recunoscut că un număr mare de comunități locale depind de resursele biologice pe care se bazează modurile de viață tradiționale.

Obiectivele Convenției diversității biologice sunt conservarea diversității biologice, utilizarea rațională a componentelor sale, împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor ce reies din utilizarea resurselor genetice, accesul la resursele genetice prin transfer adecvat de tehnologii.

 

Sursa: http://activenews.ro/