Agendă

  • Home
  • /
  • Conferinţa Explorarea oportunităților - Sinergii pentru prezent și viitor WASTE 2 ENERGY

08.30 – 09.00          Bun venit și înregistrarea participanților – coffee

09.00 –11.00          SESIUNEA 1

          Strategii Europene

          Ierarhia deşeurilor şi importanţa obţinerii energiei din deşeuri

          Oportunităţi  de dezvoltare a proiectelor de obţinere a energiei din deşeuri în România şi Europa Centrală şi de Sud-Est

Dl. Ilias PAPAGEORGIADIS, Preşedinte ARBIO

Dl. Radu MERICA, Preşedinte RER

Dl. Mihai ROHAN, preşedinte CIROM - "Co-procesarea deşeurilor în industria cimentului - o soluţie viabilă pentru managementul deşeurilor"

Dl. Mircea SBÂRNĂ, Ex Consilier Diplomatic pentru Integrare Europeană Cercetare-Inovare- "Deşeurile şi Energia în programul HORIZONT 2020"

Dl. Bernd PICKERT, Eggersmann Anlagenbau KOMPOFERM GmbH - "Transfer household waste to clean energy with biogas from dry fermentation"

11.00 –12.00          Deschidere Oficială Renexpo & Light lunch

12.00 – 13.45         SESIUNEA 2

          Cercetare şi inovare – DEŞEUL - O potenţială resursă energetică

          W2E şi societatea civilă

Dl. Cosmin MĂRCULESCU, Universitatea Politehnică Bucureşti - "Noi tipuri de deşeuri privite ca sursă regenerabilă de energie"

Dl. Tudor PRISECARU, Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei Naţionale: ”Oportunităţi Manageriale privind Reziduurile de la Centralele Termoelectice care utilizează cărbunele”

Dna. Maria PARASCHIV, Cercetător Ştiinţific, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice: ”Adaptarea proceselor termo-chimice pentru valorificarea deşeurilor”

Dl. Radu KUNCSER, Cercetător, Colaborator Global Innovation Solution:”De la deşeul plastic la combustibil  lichid”

Dl. Florin NENCIU, Cercetător, Global Innovation Solution "Evaluarea riscului asupra sănătăţii asociate expunerii de lungă durată la acţiunea compuşilor organici periculoşi, produşi prin incinerarea deşeurilor orăşeneşti"

Dl Doru MANEA, Global Innovation Solution:” Nămolul – deşeu sau resursă regenerabilă de energie?”

13.45 - 14.00           Închiderea Conferinţei - Concluzii finale