Bruxelles - Societatea Europeană a Reciclării - Resurse Naturale şi Managementul Deşeurilor

  • Home
  • /
  • Evenimente încheiate

Vă rugăm să accesaţi raportul evenimentului - click aici.

 

PREZENTARE

Având în vedere ca Europa se pregăteşte de schimbări legislative majore în domeniul managementului deşeurilor, la începutul anului 2014 va fi prezentată revizuirea legislaţiei printr-un document ce va acoperi următoarele 3 aspecte: revizuirea obiectivelor cheie în legislaţie UE privind deşeurile, evaluarea a 5 directive UE ce privesc fluxurile separate de deşeuri, evaluarea modului în care putem aborda cel mai bine problema deşeurilor din plastic.
Printre ţinţele pentru anul 2020 referitoare la eficienţa resurselor putem enumera: generarea de deşeuri pe cap de locuitor se doreşte a fi în declin absolut, reutilizarea şi reciclarea vor atinge „cote maxime”, politica Europeană cu privire la deşeuri va fi implementată complet în cadrul ţărilor membre UE, recuperarea energiei din deşeuri va fi limitată la deşeurile ce nu pot fi reciclate, gropile de gunoi vor fi „virtual eliminate”.
România – stat membru UE – are capacitatea administrativă / civică de a implementa noile ţinţe legislative? Cum poate capacitatea administrativă a României să fie consolidată pentru a asigura ZERO WASTE? Care este rolul ONG-urilor?

Dezbaterea reprezintă o  formă de discuție de fond, argumentată şi bine organizată ce oferă participanților posibilități egale de a-și  exprima punctul de vedere cu  privire la subiectul evenimentului, punct de vedere bazat nu pe opinii proprii, ci pe principii generale stabilite de experţi. Aceasta are ca scop reunirea  actorilor principali din domeniu pentru dezbaterea unor probleme importante şi de actualitate. Dezbaterea își propune să valorifice expertiza specialiştilor din domeniu, oferind oportunitatea realizării unui schimb de experiență și care să se concretizeze în soluţii viabile pentru probleme actuale, comune Europei Centrale şi de Sud-Est.