Campania RECOLAMP

  • Home
  • /
  • Proiecte încheiate

Asociaţiile PLANETA VERDE şi Centrul de Excelenţă pentru Dezvoltare Durabilă, prin portalul www.MenţineRomâniaCurată.ro şi Recolamp, sub Înaltul Patronaj al Gărzii Naţionale de Mediu, au desfăşurat campania de colectare selectivă a deşeurilor de surse de lumină (tuburi fluorescente, becuri economice, becuri pentru iluminat stradal şi arhitectural), generate de activităţile primăriilor, instituţiilor din subordinea acestora şi a celorlalte instituţii care furnizează servicii publice şi comunitare. Aceste deşeuri intră în categoria celor periculoase, iar legislaţia (Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/2000 şi Hotărârea de Guvern nr. 448/2005) prevede obligativitatea generatorului de deşeuri de a le colecta selectiv.

Principalul obiectiv al campaniei l-a reprezentat colectarea controlată a deşeurilor generate în cadrul locaţiilor gestionate de autorităţile publice locale şi subordonate – sedii de primării, instituţii de învăţământ, spitale, firme de iluminat stradal, servicii de transport public (inclusiv ateliere de reparaţii), servicii de salubritate, staţii de sortare a deşeurilor, furnizori de servicii comunitare (termoficare, apă-canalizare, ordine publică, etc).

În acest scop, Asociaţia Recolamp a pus la dispoziţie, în mod gratuit, recipientele necesare depozitării deşeurilor, precum şi toată logistica gestionării lor. Sursele de lumină astfel colectate vor fi administrate corespunzător, în vederea reciclării, pentru ca mediul şi sănătatea populaţiei să fie protejate. Mai mult, prin derularea campaniei, pe lângă deservirea unui număr important de locaţii generatoare de deşeuri, se urmăreşte şi creşterea gradului de conştientizare cu privire la necesitatea colectării şi reciclării surselor de lumină arse, fapt ce va determina, pe termen lung, comportamentul responsabil faţă de mediu, atât al instituţiilor publice, cât şi al angajaţilor acestora.

Organizatorii acestui proiect au decis să colaboreze pentru a oferi sprijin autorităţilor publice locale în îndeplinirea obligaţiilor legale pe care le au, conform legislaţiei naţionale şi europene. „În plus, datorită faptului că Asociaţia Recolamp pune la dispoziţie toată infrastructura necesară şi suportă integral costurile generate de colectarea, trasportul, sortarea, tratarea şi reciclarea deşeurilor, ne aşteptăm ca într-un termen foarte scurt, cele mai multe din primăriile din ţară să beneficieze de aceste servicii. Dorim să reducem până la eliminare poluarea pe care o generează sursele de lumină aruncate la groapa de gunoi” a precizat Raul Pop, Director General Recolamp.

Aşadar, după încheierea protocoalelor de colaborare şi recepţionarea containerelor de colectare selectivă a surselor de lumină arse, tot ceea ce au de făcut angajaţii autorităţilor locale este să utilizeze aceste cutii pentru depozitarea tuburilor fluorescente şi becurilor arse, ca mai apoi să anunţe la un număr de telefon gratuit, când aceste deşeuri trebuie ridicate pentru a fi, ulterior, reciclate.

“Având în vedere situaţia actuală a infrastructurii şi serviciilor, cât şi amploarea constrângerilor şi responsabilităţilor asumate de autorităţile centrale şi locale, conform statutului de stat membru al Uniunii Europene, demersul este firesc şi apare ca o necesitate” a adăugat Ilie Brie, Vicepreşedinte CEDD.