Cum poate îmbunătăți UE aprovizionarea cu apă potabilă?

 

Comisia dorește să afle care este opinia dumneavoastră: cum se poate îmbunătăți aprovizionarea cu apă potabilă în UE pentru a putea garanta accesul tuturor la o apă curată, sigură și la prețuri rezonabile?

 

Consultarea publică abordează următoarele aspecte:

 

  • calitatea apei
  • principalele pericole pentru calitatea apei
  • necesitatea unei mai bune informări a publicului cu privire la apa potabilă.

Consultarea a fost lansată ca urmare a campaniei Right2Water, o inițiativă cetățenească europeană. Aceste inițiative le permit cetățenilor să ceară UE să propună legislație pe o anumită temă, Uniunea trebuie să indice apoi care sunt măsurile pe care intenționează să le ia.

Inițiativa Right 2Water a fost prezentată în decembrie 2013, fiind susținută de 1,6 milioane de cetățeni. Ea a solicitat UE:

  • să se asigure că toți cei care locuiesc în Europa se bucură de dreptul la apă și salubritate
  • să-și intensifice eforturile pentru a garanta accesul universal la o apă sigură și curată
  • să se asigure că distribuția apei și gestionarea resurselor de apă nu se supun „regulilor pieței interne”, cu alte cuvinte să garanteze că autoritățile locale pot alege modul în care sunt prestate serviciile din domeniul apei.

Consultarea publică, la care puteți participa până la 15 septembrie 2014, face parte din răspunsul UE la inițiativa cetățenească. Aceasta va reuni opiniile cetățenilor și a celor implicați în gestionarea alimentării cu apă, pentru a stabili ce îmbunătățiri sunt necesare.

UE și-a asumat și alte angajamente ca răspuns la inițiativa Right 2Water, printre care:

  • o mai mare transparență în ceea ce privește furnizorii de servicii de distribuție a apei
  • eforturi mai susținute pentru a se asigura că guvernele naționale pun în aplicare corect legislația UE privind apa și salubritatea.

Apa este un drept al omului

Accesul la apă potabilă este recunoscut ca un drept al omului, atât de ONU, cât și de UE. Pentru a îndeplini această obligație, apa trebuie să fie disponibilă la costuri rezonabile, să fie accesibilă fizic tuturor și să fie debună calitate.

UE a stabilit deja standarde ridicate de calitate a apei în Europa și oferă ajutor financiar pentru extinderea infrastructurii de aprovizionare cu apă în țările europene, îmbunătățind astfel accesibilitatea.

De asemenea, începând din 2007, Uniunea a sprijinit proiecte privind apa și salubritatea în țările în curs de dezvoltare, acordând fonduri în valoare de 2,5 miliarde de euro.

 

Sursa: Comisia Europeana