Declarația domnului Andrei Orban, Președintele Asociaţiei Environ, în cadrul Conferinţei ”Societatea Europeană a Reciclării- Resurse naturale şi managementul deșeurilor”

,,Apreciem în mod deosebit organizarea şi desfăşurarea exemplară a acestui eveniment, care sperăm să marcheze o noua abordare a problemelor grave de mediu şi a gestionării deficitare a deşeurilor din ţara noastră, ce au un impact semnificativ asupra sănătăţii şi securităţii umane.  În acest sens, considerăm de o importanţă crucială pentru construcţia în Romania a unei veritabile ,,Societăţi a reciclării” în perioada 2014-2020,  mesajul Comisarului Janez Potocnik care a avut amabilitatea să adreseze o alocuţiune personalizată în cadrul evenimentului.

Pe lângă trimiterile  referitoare la avantajele deosebite care pot genera valoare adaugată la bugetul de stat şi crearea a peste 30.000 locuri de muncă, intervenţia Excelenţei Sale a fost în realitate mult mai nuanţată şi a inclus dintr-o perspectivă complexă, atenţionări  faţă de locul codaş pe care România îl dispută cu alţi ,,fruntaşi pe ramură” în ceea ce priveşte performanţele negative în domeniul reciclării. Problemele de sincronizare şi lipsa corelării între poziţiile diferitelor entităţi implicate în procesul de aliniere a abordării strategice în domeniul gestiunii deşeurilor la direcţia europeană: administraţia publică locală – operatori de management integrat deşeuri pentru populaţie, AM Mediu pentru gestiunea fondurilor europene, reprezintă cauza întârzierii apariţiei rezultatelor aşteptate.

Prin iniţierea acestor dezbateri şi propunerea temelor de analiză, am dorit să stimulăm o deschidere a dialogului pentru ca disfuncţionalităţile, evaluarea riscurilor pe termen scurt, dar şi blocajele întâlnite până acum în practică să fie eliminate prin discuţii deschise ale reprezentanţilor părţilor implicate: ministere, autorităţi publice, patronate din servicii publice, companii EPR şi operatori din domeniu.

Deţi, evenimentul  a fost bine reprezentat la nivelul audienţei cu vizitatori străini şi potenţiali investitori, concluzia principală este legată de necesitatea susţinerii autorităţilor de mediu şi de control pentru aplicarea legislaţiei, corectarea discrepanţelor şi hibelor legislative care ne ţin încă prizonierii unor sisteme anacronice ce sfidează politicile europene şi frânează dezvoltarea sănătoasă a sectorului de colectare selectivă şi reciclare.”