Despre

 • Home
 • /
 • Conferinţa Explorarea oportunităților - Sinergii pentru prezent și viitor WASTE 2 ENERGY

Tematica conferinţei“ Explorarea Oportunităţilor – Sinergii pentru Prezent şi Viitor” se bazează pe PROPUNEREA Uniunii Europene privind combaterea schimbărilor climatice și energia în perspectiva anului 2030.

Uniunea Europeană propune noi obiective pentru anul 2030 privind combaterea schimbărilor climatice și energia:

 • oferirea de certitudini investitorilor, în special pentru proiecte de infrastructură pe termen lung
 • îndrumarea guvernelor UE în elaborarea politicilor naționale
 • sprijinirea UE pentru a contribui constructiv la negocierile cu privire la un nou acord internațional privind schimbările climatice în 2015.

 

Pachetul include:

 • un obiectiv pentru 2030 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% față de nivelurile înregistrate în 1990
 • un obiectiv pentru 2030 privind energia din surse regenerabile pentru ca aceasta să reprezinte cel puțin 27% din consumul de energie
 • un set de indicatori cheie pentru competitivitatea sistemului energetic și securitatea aprovizionării cu energie (pentru a furniza o valoare de referință pentru progresele și, eventual, pentru acțiunile viitoare).

Pentru a contribui la îndeplinirea acestor obiective, Comisia propune mai multe măsuri, printre care:

 • planuri naționale menite să asigure coerența acțiunilor statelor membre ale UE
 • măsură structurală pentru o mai bună funcționare a sistemului UE de comercializare a emisiilor.

 

În cadrul Conferinţei se vor explora oportunitățile de obţinere a energiei cu ajutorul industriei de deșeuri din România prin intermediul legislaţiei şi a oportunităţilor de investitii, de colaborare / parteneriat și de utilizare a unor practici și tehnologii inovatoare. Se va aborda şi tema viitorului industriei de deșeuri din România în sensul utilizării acesteia pe piața de energie din surse regenerabile şi alternative.

Participanţii vor avea oportunitatea de a:

• Urmări prezentatorii naționali și internaționali din programul conferinței

• Afla ultimele noutăţi din legislaţia energiilor alternative, respectiv energie obţinută din deşeuri, având posibilitatea interacţionării cu specialişti din domeniu

• Se documenta despre cele mai noi tehnologii de tratare termică şi biologică a deşeurilor

•Fi informaţi cu privire la proiectele recente

• Contribui la viitoare oportunităţi pentru dezvoltarea rapidă a industriei în acest domeniu.

• Interacţiona cu persone-cheie din industrie

 

România şi celelalte state membre ale UE au capacitatea administrativă / civică de a implementa noile obiective? Cum poate capacitatea administrativă a acestor ţări să fie consolidată pentru a le asigura şi cum pot aceastea oferi certitudini investitorilor pentru proiecte de infrastructură pe term lung? Care este rolul ONG-urilor?

Dezbaterea reprezintă o  formă de discuție de fond, argumentată şi bine organizată ce oferă participanților posibilități egale de a-și  exprima punctul de vedere cu  privire la subiectul evenimentului, punct de vedere bazat nu pe opinii proprii, ci pe principii generale stabilite de experţi. Aceasta are ca scop reunirea  actorilor principali din domeniu pentru dezbaterea unor probleme importante şi de actualitate. Dezbaterea își propune să valorifice expertiza specialiştilor din domeniu, facilitând un schimb de experiență care să se concretizeze în soluţii viabile pentru probleme actuale, comune Europei Centrale şi de Sud-Est.

 

Conferinţa are loc în cadrul Târgului RENEXPO.