Europa recuperează din decalajul în domeniul inovării

 

Europa recuperează din decalajul în domeniul inovării pe care îl are în raport cu Statele Unite și cu Japonia, dar trebuie abordate diferențele majore dintre statele membre, potrivit unui raport al UE.

 

„Tabloul de bord al Uniunii inovării” indică an de an progresele înregistrate de țările UE în domeniul inovării, în baza a 25 de criterii, care acoperă următoarele domenii:

 • condițiile favorabile inovării, inclusiv
  • finanțarea
  • educația
  • publicațiile științifice
 • eforturile întreprinderilor de a inova, inclusiv
  • nivelul de investiții
  • cererile de brevete
 • măsura în care inovarea aduce beneficii economiei.

Raportul din acest an arată că Europa este pe cale să reducă decalajul pe care îl are în raport cu Statele Unite și cu Japonia, iar performanțele sale continuă să le depășească pe cele ale Australiei, ale Canadei și ale principalelor economii emergente.

Cu toate acestea, există în continuare mari diferențe de performanță între statele membre ale UE și chiar între regiunile lor.

În general, progresele realizate în domeniul inovării se datorează sporirii numărului de cereri de mărci comerciale la nivelul Uniunii („mărci comunitare”) și creșterii numărului de doctoranzi din afara UE. Cu toate acestea, tendința pozitivă a fost contrabalansată de scăderea investițiilor cu capital de risc.

Diferențe în interiorul UE

La nivelul UE, Suedia, Danemarca, Germania și Finlanda se situează în continuare pe primele locuri - aceste patru țări investesc cel mai mult în cercetare și inovare. Ele înregistrează rezultate bune în toate domeniile.

Țările în care lucrurile s-au îmbunătățit cel mai mult în ultimii doi ani suntPortugalia, Estonia și Letonia. Însă Letonia, alături de Bulgaria și România, au o performanță în materie de inovare semnificativ mai scăzută decât media UE.

Raportul este menit să ajute țările din UE să-și identifice punctele forte și punctele slabe și să se concentreze pe domeniile în care sunt necesare mai multe eforturi.

Dezechilibre regionale

Puține țări au atins niveluri de performanță coerente pe tot teritoriul lor. De fapt, diferențele dintre regiuni s-au accentuat în ultimii 2 ani.

Este de notat faptul că peste 100 de miliarde EUR vor fi investiți în cercetare și inovare la nivel regional prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene (ESI).

Inovarea este motorul economiei

Inovarea este esențială pentru a spori competitivitatea Europei și pentru a stimula creșterea economică.

Acesta este motivul pentru care UE dorește să sporească investițiile în inovare astfel încât, până în 2020, acestea să reprezinte 3% din PIB.

La rândul său, acest lucru va permite atingerea obiectivului care prevede ca, până în 2020, cel puțin 20% din PIB-ul UE să fie generat de industria prelucrătoare.

Sursa Comisia Europeana