Reprezentanți ai societăților de colectare, valorificare și reciclare a deșeurilor și ai celor mai importante organizații de preluare de responsabilități din domeniul gestionării deșeurilor, reuniți în grupul de lucru Orizont 2020 - România o societate a reciclării?“ am hotărât să vă să adreseze Președintelui României rugămintea de a analiza cu atenție proiectul de modificare a Legii nr. 101/2006 care i-a fost înaintat.

">

Legea 101, soluție sau controversă?

Reprezentanți ai societăților de colectare, valorificare și reciclare a deșeurilor și ai celor mai importante organizații de preluare de responsabilități din domeniul gestionării deșeurilor, reuniți în grupul de lucru “Orizont 2020 - România o societate a reciclării?“ am hotărât să vă să adreseze Președintelui României rugămintea de a analiza cu atenție proiectul de modificare a Legii nr. 101/2006 care i-a fost înaintat. Promulgată în forma propusă, legea va avea un efect devastator în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor României față de Uniunea Europeană. Pe plan intern, acețtia consideră că Legea nr. 101, aşa cum o fost propusă spre modificare, va avea efecte sociale foarte serioase, greu de bănuit acum.

Modificările la Legea nr. 101, Legea Salubrizării, au fost discutate în Parlament timp de doi ani, dar inițiativele sau propunerile venite din partea societăților de reciclare autorizate și ale organizațiilor de preluare de responsabilități din domeniu au fost fie respinse, fie neluate în seamă de către membrii Comisiei de Industrii din Camera Deputaților. Prin această lege s-a dorit și aproape s-a reușit ca societățile de salubrizare să dețină monopolul deșeurilor în România pentru următorii 35 de ani.

În lege se face referire la obligativitatea colectării separate a deșeurilor pe 4 fracții, fără a se lua în considerare faptul că nicio firmă de salubrizare din România nu a investit în infrastructura necesară pentru o asemenea activitate. De asemenea, contractele de finanțare nerambursabilă din Programul Operațional Sectorial MEDIU, Axa prioritară 2, Sector managementul deşeurilor/reabilitarea terenurilor poluate istoric prevăd alte reguli de management și gestiune, precum și o colectare separată a deșeurilor conform legislației europene, care nu sunt în concordanţă cu propunerile de modificare ale Legii nr. 101/2006, şi nici cu Directiva Cadru privind Deșeurile CE/98/2008.

Cele aproximativ 1000 de firme autorizate din toată țara care s-au ocupat de gestiunea deșeurilor reciclabile și care au făcut investiții de sute de milioane de euro se văd forțate acum, prin Legea nr. 101, să își închidă activitatea. Prin activitatea acestor firme și a organizațiilor de preluare de responsabilități România a evitat până în prezent aplicarea procedurilor de infringement în acest domeniu, iar țara noastră și-a atins majoritatea țintelor de reciclare a deșeurilor impuse prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Societățile de colectare, valorificare și reciclare a deșeurilor consideră că legea în actuala formă are o natură ambiguă, născând interpretări, în disonanță cu legislația europeană mai ales în domeniul pieței concurențiale și cu implicații majore asupra modului de atingere a performanțelor de mediu ale României presupuse de calitatea de Stat Membru al Uniunii Europene. În lipsa unor definiții clare din textul Legii nr. 101, alăturarea unor obligații legale ale agenților economici, ale industriei și instituțiilor privind obligativitatea separării deșeurilor la sursa de generare (birouri, depozite, magazine, puncte de lucru) cu serviciul de colectare a deșeurilor (definit ca strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminară a deșeurilor în vederea transportării la o instalație de tratare), obligație constituțională a autorității publice locale, este de natură a genera un comportament de “barieră la intrare“ pentru ceilalți operatori economici care operează pe piața deșeurilor, fie că vorbim de colectori, valorificatori, reciclatori autorizați și chiar operatori de salubritate.

Pentru a elimina neajunsurile create de actuala formă a legii aceștia propun clarificarea, în speţă eliminarea aspectelor cu privire la exclusivitatea gestionării deșeurilor, a fracțiilor colectate separat provenite din activități comerciale din industrie și instituții.

Nu în ultimul rând, perioada nerealist de mare de până la 35 de ani, pe care se atribuie exclusiv contractele de delegare a serviciului de salubritate în UAT, în contextul în care anul viitor, 2015, va expira perioada de tranziție pentru țara noastră privind importul și transferul intracomunitar de deșeuri reprezintă în accepțiunea noastră o denaturare majoră a regulilor Pieței Unice, riscând să degradeze semnificativ calitatea și așa precară a acestei categorii de servicii asigurate populaţiei.

Atribuirea contractelor de delegare a serviciului de salubritate în UAT cu încalcarea legislaţiei specifice în domeniul achiziţiilor publice (prin intermediul unor structuri de tipul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice) reprezintă o încălcare flagrantă a principiului transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, încălcare ce are ca efect o utilizare ineficientă a fondurilor publice.

De asemenea, trebuie ținut cont de faptul că operatorii de salubritate sunt prestatori ai unui serviciu pentru Autoritatea Publică Locală, care reprezintă interesele cetățenilor pentru o bună gestiune a deșeurilor și a resurselor materiale secundare care rezultă din activitățile de tratare și valorificare.

În 2011, România a generat circa 7,5 milioane de tone de deșeuri municipale din care a reciclat, conform surselor guvernamentale, doar 1%, iar conform cifrelor operatorilor comerciali din sistem circa 5%. România trebuie să ajungă în anul 2020 să recicleze 50% din totalitatea deșeurilor municipale generate. De aceea, această modificare a Legii nr. 101/2006, coroborată cu degradarea legislativă din ultima perioadă și cu amânarea introducerii taxei de depozitare, conduce la o anulare a șanselor României de a respecta și implementa cerințele de mediu ale Uniunii Europene.

Acesta a fost puntul de vedere înintat către Președintele României de către "Iniţiativa România Orizont 2020".