Littering 2010

  • Home
  • /
  • Proiecte încheiate

Asociaţia Planeta Verde şi Centrul de Excelenţă pentru Dezvoltare Durabilă (CEDD) au continuat Campania de Littering începută în anul 2009, cu studierea litteringului în zona de picnic şi pe litoral. Acestea propun, pe lângă colecţia de date, un posibil cadru standardizat de evaluare şi o metodologie care – împreună - permit atât repetabilitatea demersului cât şi sinteze relevante.   
Scopul acestui proiect pilot este acela de a furniza date detaliate despre compoziţia actuală a deşeurilor din diferite locaţii din ţară. Astfel, poate fi determinată şi descrisă cantitatea şi compoziţia deşeurilor de-a lungul străzilor, bulevardelor, parcurilor şi diferitelor spaţii de recreere.

                 Motivaţia şi principalele obiective ale acestui proiect au fost:

  • obţinerea de date statistice concrete referitoare la cantitatea, repartizarea şi compoziţia deşeurilor;
  • determinarea unei metodologii care să permită replicarea acţiunii în viitor;
  • identificarea locurilor prin care deşeurile tranzitează ( cu scopul de a orienta eforturile de prevenire şi curăţare).

În urma acestui studiu de littering, s-a elaborat şi broşura în care s-au specificat datele exacte, dobândite în urma colectării deşeurilor din locaţiile stabilite a se implica în cadrul acestui proiect. Cu alte cuvinte: o evaluare şi recomandări pentru ameliorarea prevenţiei şi combaterii fenomenului.