Masa Rotundă “2010 - Anul deciziilor pentru sistemul de management integrat al deşeurilor”

  • Home
  • /
  • Proiecte încheiate

Conferinţa a fost organizată de ASOCIAŢIA PLANETA VERDE şi Centrul de Excelenţă pentru Dezvoltare Durabilă (CEDD), alături de „Grupul de Lucru Deşeuri” din cadrul Coaliţiei pentru Mediu (GLD), în parteneriat cu Comisia pentru Administraţie Publică, Amenajarea Teritoriului şi Echilibru Ecologic în Bucureşti, pe 25 februarie 2010, la Palatul Parlamentului.
Prin organizarea acestei conferinţe, organizatorii şi-au propus să acţioneze ca un interlocutor structurat, eficient şi reprezentativ al societăţii civile, alături de ceilalţi actori instituţionali majori din domeniul gestiunii deşeurilor din România. Demersul a apărut ca o necesitate confirmată atât de situaţia actuală preocupantă a infrastructurilor şi serviciilor, cât şi de amploarea constrângerilor şi responsabilităţilor asumate de autorităţile centrale şi locale, conform statutului de stat membru al Uniunii Europene.

Printre temele majore luate în discuţie menţionăm următoarele:

  1. Studii pe deşeuri-( littering) şi adoptarea unor soluţii urgente în acest context;
  2. Situaţia serviciilor de salubritate, a reciclării şi reutilizării deşeurilor din ambalaje şi a ţintelor în sectorul DEEE (deşeuri electrice, electronice şi electrocasnice);
  3. Transpunerea Directivei Cadru privind Deşeurile 2008/98/CE şi alte modificări legislative;
  4. Revizuirea Strategiei şi a Planului Naţional de Gestiune a Deşeurilor
  5. Constituirea Consiliului Consultativ şi de Lucru între “Grupul de Lucru Deşeuri” din cadrul Coaliţiei pentru Mediu şi  “Comisia pentru Administraţie Publică, Amenajarea Teritoriului şi Echilibru Ecologic”; agenda de program comună 2010.