Mobilitatea lucrătorilor, esențială pentru UE

Îmbunătățirea mobilității forței de muncă – disponibilitatea și capacitatea lucrătorilor de a-și schimba locul de muncă sau de a se muta în alte regiuni – este esențială pentru economiile europene, potrivit unui recent raport comun UE-OCDE.

Întrucât se preconizează că populația europeană în vârstă de muncă (15-64 de ani) va scădea cu 7,5 milioane între 2013 și 2020, UE trebuie să utilizeze mai eficient competențele migranților, pentru a menține Europa competitivă.

În raport se evidențiază mobilitatea și migrația ca factori-cheie în abordarea provocărilor privind demografia și competențele în Europa. Eliminarea inegalităților dintre femei și bărbați și atragerea pe piața muncii a unui număr mai mare de lucrători tineri și în vârstă vor fi, de asemenea, esențiale în atenuarea efectelor îmbătrânirii populației.

Multe țări europene se confruntă cu o creștere constantă a ratei șomajului și cu o atitudine din ce în ce mai ostilă față de imigrație. În același timp, întreprinderile întâmpină deja dificultăți în a găsi numai pe plan intern forța de muncă necesară.

Dezvoltarea competențelor

Potrivit unui sondaj recent, 40 % din întreprinderile din UE găsesc cu greu lucrători care să dispună de competențele necesare. În următorul deceniu, se preconizează că nevoile pieței forței de muncă se vor concentra pe anumite profesii, care necesită competențe de nivel mediu sau ridicat. Pentru a ajuta la îndeplinirea cerințelor viitoare, raportul indică 3 răspunsuri de politică complementare:

  • îmbunătățirea mobilității forței de muncă în interiorul UE, cu scopul de a dispune de competențele necesare acolo unde este nevoie de ele
  • o mai bună integrare a imigranților originari din afara UE, pentru a se asigura o utilizare mai inteligentă a competențelor acestora
  • atragerea pe piața forței de muncă a UE a unui număr mai mare de imigranți din țări terțe mai calificați, pentru a reduce anumite decalaje.

Raportul subliniază necesitatea de a elimina obstacolele cu care se confruntă lucrătorii care doresc să-și schimbe locul de muncă, prin îmbunătățirea instrumentelor de adecvare a competențelor, prin facilitarea recunoașterii calificărilor obținute în străinătate și prin oferirea de formare lingvistică adaptată la competențele migranților în țările de destinație.

Activități în curs

UE a luat deja măsuri pentru a elimina unele dintre aceste obstacole, inclusiv noi norme care să faciliteze libera circulație, precum și dobândirea și păstrarea drepturilor de pensie suplimentară.

De asemenea, au fost propuse inițiative menite să îmbunătățească rețeaua europeană de căutare de locuri de muncă EURES și să consolideze măsurile care asigură respectarea normelor privind lucrătorii detașați. Nu în ultimul rând, înrecomandările sale anuale de politică economică adresate guvernelor țărilor UE, Comisia a oferit orientări privind integrarea pe piața forței de muncă.

 

Sursa: Comisia Europeană