“Muzeului Deşeurilor” – un eveniment unic în Europa.

  • Home
  • /
  • Proiecte încheiate

23 noiembrie 2010 a fost data care a marcat deschiderea primului Muzeu al Deşeurilor din Europa, o iniţiativă care aparţine Asociaţiei PLANETA VERDE şi Asociaţiei Centrul de Excelenţă pentru Dezvoltare Durabilă (CEDD) în parteneriat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, beneficiind şi de sprijinul AFI Palace Cotroceni. Muzeul este localizat în AFI PALACE COTROCENI, etaj 1, accesul fiind gratuit pentru toate categoriile de vizitatori, între orele 12:00 şi 22:00.
La evenimentul de deschidere a Muzeului, care a beneficiat de prezenţa Ministrului Mediului, László Borbély, au fost prezenţi elevii şcolii 139 din Bucureşti, care au fost încântaţi de prezenţa Omuleţilor Verzi, dar şi de prezentarea unor scene din spectacolul “Gunoiul şi Ghiocelul” şi au învăţat despre necesitatea colectării selective a deşeurilor, putându-se delecta în premieră cu principalele atracţii ale Muzeului: zona de colectare selectivă a ambalajelor, DEEE-urilor şi bateriilor, zona de prezentare a portalului MenţineRomâniaCurată.ro, zona ministerului, trei zone de prezentare vizuală a problemelor de littering - pădure, plajă şi oraş, etc.

Scop general
Muzeul Deşeurilor propune o nouă perspectivă asupra impactului pe care-l au „deşeurile” asupra vieţii noastre cotidiene, de la disconfort la ameninţare şi, mai ales, necesara lor integrare în ciclul limitat şi imuabil al resurselor – temporar transformate în obiecte care, erodate de timp, devin „deşeuri”. Este o fereastră deschisă spre reconsiderarea acestei „faze” pe care o traversează resursele de care dispunem şi asupra cărora intervenim neîncetat. Să putem sesiza că orice deşeu este avatarul unui obiect – odată util şi râvnit – este pariul acestui muzeu neobişnuit. Implicit, el reprezintă un parcurs iniţiatic şi educativ, incitant pentru minte şi mobilizator pentru noi toţi. Dintr-o dată, tot mai des pomenitele obiective sau obligaţii de management integrat al deşeurilor, de prevenţie şi reducere, de colectare selectivă, de valorizare capătă sens, devin realităţi palpabile.

Prezentare

 „Toţi implicaţi – toţi responsabili ar putea fi motto-ul acestui muzeu. De altfel, impropriu spus muzeu, întrucât exponatele şi informaţiile, modulele funcţionale, echipamentele media, agora – un spaţiu convivial de dialog, prezenţa permanentă a interlocutorilor avizaţi şi nu în ultimul rând participarea unui număr impresionant de actori direcţi din lumea „deşeurilor” fac din această iniţiativă o adevărată platformă de comunicare, deschisă corpului social în ansamblul său, de la preşcolar la instituţii, de la cetăţean la antreprenor şi de la ONG-uri la administraţia locală. Muzeu, deci, în sensul unui memento – adică al unui exerciţiu constant al memoriei – premiza oricărui angajament care face din noi, fiii cetăţii. O poveste cu noi, despre noi, pentru noi”, declară Ilie Brie, Preşedintele Asociaţiei CEDD.
Muzeul este structurat sub forma unui "Traseu al Deşeurilor"- o zonă delimitată de un gard de panouri printate, în lungime de 60 m, unde este prezentată istoria tuturor fluxurilor de deşeuri, din momentul în care ne debarasăm de ele şi până la tratare, reciclare, valorificare sau eliminare finală, în cadrul căruia se evidenţiază 13 zone în care sunt expuse cele mai uzuale categorii de deşeuri urbane, dar şi fluxul lor de gestiune, având câteva zone de atracţie : zona de colectare selectivă a ambalajelor (plastic, hârtie, sticlă, metal), zona de colectare selectivă a DEEE-urilor - inclusiv surse de iluminat şi baterii, zona vehiculelor scoase din uz (inclusive anvelope uzate), zona co-incinerare, zona de compost, zona deşeuri periculoase, zona de Reduce-Reuse-Recycle, zona vizuală de littering - plajă, oraş, pădure, zona de prezentare a portalului MenţineRomâniaCurată.rot, zona dedicată Ministerului Mediului şi Pădurilor, zona de prezentare documentare şi filme tematice, zona de curs pentru elevii claselor I-VIII, etc. De asemenea, se doreşte şi crearea unei zone destinate Autorităţilor Publice Locale, care să conţină date informative despre cantităţile de deşeuri colectate pentru fiecare regiune în parte.
În muzeu sunt organizate cursuri gratuite pentru elevii claselor I-VIII, în cadrul cărora sunt prezentate de către un ghid, exponate corespunzătoare fiecărui tip de deşeu în parte: deşeuri din ambalaje, deşeuri electrice şi electronice – inclusiv surse de iluminat, baterii, uleiuri şi anvelope uzate, etc; este detaliat fluxul de gestiune al deşeurilor de la momentul în care populaţia îl depozitează până la tratare, reciclare, valorificare sau eliminare finală; sunt explicaţi termenii de deşeu biodegradabil, deşeu periculos, colectare selectivă, incinerare/co-incinerare, compost, reciclare şi depozitare conformă şi neconformă. În completarea cursurilor de ecologie, sunt prezentate filme documentare tematice, în urma cărora copiii vor conştientiza importanţa colectării selective a deşeurilor şi a reciclării lor, dar şi un concurs pe teme ecologice, în urma căruia elevii primesc premii atractive şi diplome de „cetăţeni responsabili”.
O altă activitate în cadrul muzeului este organizarea lunară a unor ateliere de creaţie, denumite generic Greenarts, unde participanţii au posibilitatea să dea frâu liber imaginaţiei, realizând tablouri şi felicitări într-o notă personală, pentru a-şi decora spaţiul sau pentru a face un dar unic celor dragi; se vor pune la dispoziţie toate materialele necesare: flori şi frunze presate, cartoane, lipici, pensetă, plicuri, rame.

Parteneri media
RFI, www.port.ro, Oferte Speciale, Revista Ecologic, Think Out Side the Box, www.Greenblog.ro, www.Descopera.ro, www.telegrafonline.ro, www.ne-cenzurat.ro, www.stirimm.ro, www.121.ro. www.cluj-am.ro.

Sponsori
GreenWeee, GreenLamp, Hellenic Coca-Cola, Romcarbon, GreenTech, ARAM, Ecotic, Recolamp, Eco Anvelope, Cirom, Green Fiber, Eco-Rom Ambalaje, Remat Holding, AM DISC, Ecomaster, Environ, .

Rezultate şi aşteptări

a) Premii
Ca o recunoaştere a importanţei în conştientizarea populaţiei şi încurajarea unui comportament responsabil faţă de mediu, Asociaţiei Centrul de Excelenţă pentru Dezvoltare Durabilă (CEDD) i-a fost decernat Premiul II în cadrul “Galei Pentru Un Mediu Curat”, organizată de ECOTIC în 2010.

b) Număr record de cursuri şi vizitatori
Încă de la deschiderea muzeului am obţinut rezultate încurajatoare, în sensul că, numai pe parcursul lunii decembrie 2010, ne-au vizitat peste 1000 de oameni şi s-au ţinut cursuri pentru 25 de clase de elevi, care au fost încântaţi de calitatea informaţiilor prezentate, dar şi de interactivitatea cursurilor, toate cadrele didactice însoţitoare declarând că este o iniţiativă originală, lăudabilă, dar şi cu un pronunţat caracter educativ, plecând din muzeu cu promisiunea că vor reveni cu alte grupe de elevi.
Dat fiind numărul mare de vizitatori şi impactul deosebit al muzeului în rândul asociaţiilor de profil, reprezentanţilor industriei, dar şi societăţii civile, putem afirma că am început deja proiecte de extindere în alte oraşe ale ţării, dar şi în străinătate.