Schimbările climatice – probabil cea mai mare provocare de mediu a timpurilor noastre – rămân o preocupare cheie a Parlamentului European, elaborând legislația de principiu a UE și încurajează gândirea progresistă în domeniul schimbărilor climatice la nivel european și internațional.

 

">

Noi dispoziții legislative pe teritoriul UE

În cadrul summiturilor privind schimbările climatice ale Națiunilor Unite la care au luat parte, deputații au solicitat constant partenerilor europeni și internaționali să facă dovadă de mai multă ambiție în contextul semnării în 2015 a unui tratat cu caracter obligatoriu la nivel global privind schimbările climatice.

 

Surse de energie curate și eficiente

 

O nouă legislație în domeniul eficienței energetice îi va ajuta pe consumatori să reducă costul facturilor de energie și pe UE în ansamblu să atingă obiectivul privind schimbările climatice de consum de energie redus cu 20% până în 2020. Măsurile obligatorii aprobate de reducere a consumului de energie – inclusiv renovarea clădirilor publice, schemele de reducere a consumului de energie pentru utilități și auditurile energetice pentru companiile mari – ar putea duce la economisirea a 50 de miliarde de EUR pe an și la crearea a mii de noi locuri de muncă „verzi”.

Codurile de construcție din statele membre vor impune tuturor clădirilor noi un consum de energie aproape de nivelul zero și inspecții regulate ale cazanelor și sistemelor de aer condiționat.

Etichetarea obligatorie a energiei pentru aparatele casnice va ajuta consumatorii să evalueze costurile de funcționare. Parlamentul a promovat cu succes și cerințe mai stricte privind proiectarea ecologică sau standarde mai stricte pentru gazele fluorurate din aerul condiționat și frigidere – ceea ce contribuie la a asigura consumatorii că pot face alegeri în cunoștință de cauză și ecologice.

În cadrul revizuirii actuale a legislaţiei privind biocombustibilul, Parlamentul a susţinut dezvoltarea unor produse de o nouă generaţie, mai ecologice, ţinând cont de impactul acestuia asupra modificărilor terenului cultivabil. Parlamentul a urmărit de asemenea gazul de şist, cerând statelor membre să asigure reguli solide privind “fracturarea” li susţinând o revizuire de ansamblu a legislaţiei UE privind apa şi produsele chimice pentru a se asigura că aceasta ţine pasul cu apariţia acestei surse de energie.

 

O aprovizionare sigură cu gaz

 

Gospodăriile europene nu trebuie să se mai teamă de întreruperi ale alimentării cu gaz în cadrul unor crize viitoare de aprovizionare datorită acțiunii Parlamentului care a aprobat legislația privind mecanismele de coordonare și interconexiune la nivel european.

 

Noile dispoziții sunt menite să reducă vulnerabilitatea față de viitoare perturbări și să consolideze dezvoltarea infrastructurii la nivel național și european. Mecanismele de piață rămân primul mod de acțiune, dar gospodăriile vor fi primele protejate în cursul unei crize.

 

Poluarea industrială

 

Peste 50 000 de instalații industriale, de la centrale electrice la fermele de porci, vor trebui să respecte norme mai stricte de protecție împotriva poluării aerului, solului și apei. Legea privește poluanții dăunători, cum ar fi dioxidul de sulf și oxizii de azot.

Deputații au adoptat legi pentru a pune capăt dezafectării vaselor vechi înregistrate în UE pe plajele din afara UE, asigurându-se că sunt reciclate în locațiile aprobate de UE din toată lumea.

 

Măsuri mai dure împotriva cherestelei ilegale

 

Parlamentul a luat măsuri pentru a minimiza pagubele cauzate de tăierile ilegale de păduri prin creșterea amenzilor aplicate furnizorilor UE de cherestea din surse ilegale. Aceste amenzi vor reflecta acum costul real de mediu și economic al tăierilor ilegale, asigurându-se în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare că există surse legale pentru cheresteaua vândută în UE.

 

Deșeurile electrice și electronice

 

Parlamentul a susținut legi care vizează muntele de deșeuri electrice și electronice din UE. Statele membre vor fi obligate să colecteze și să recicleze mai multe frigidere, telefoane și alte deșeuri de acest fel. Deputații au reușit să faciliteze returnarea de către consumatori a produselor mici și să îngreuneze expedierea ilegală de către operatorii lipsiți de scrupule a deșeurilor electrice și electronice în afara UE.

 

Deversările de petrol și substanțele chimice periculoase – poluatorul trebuie să plătească

 

Parlamentul a susținut legislația care asigură răspunderea companiilor de petrol și gaz pentru costurile oricăror daune ecologice – fiind obligate să plătească – în caz contrar, fiindu-le refuzată licența de a fora în apele UE.

 

Deputații au actualizat legislația produselor chimice pentru a reduce riscurile la adresa ecosistemelor și sănătății publice. Noile reguli privind produsele de control al dăunătorilor, de exemplu, interzic cele mai periculoase substanțe și cer găsirea unor alternative pentru alte produse chimice problematice care sunt în continuare în uz.

  

Parlamentul a înăsprit, de asemenea, normele privind inspecțiile siturilor chimice periculoase și s-a asigurat că publicul are dreptul să fie informat în legătură cu instalațiile din zona lui locală, în urma dezastrului provocat de deversarea de nămol roșu din Ungaria.

Întreaga informație se găsește pe site-ul: http://www.ultima-ora.ro/2014/02/11/abordarea-schimbarilor-climatice-si-poluarii-pe-teritoriul-ue/