Resursele oceanice, pentru o creștere durabilă

 

EU a prezentat un plan de acțiune menit să contribuie la o utilizare mai bună și mai responsabilă a resurselor oceanice ale Europei.

 

Având în vedere că două treimi din suprafața planetei sunt acoperite de apă, resursele mării ne pot ajuta să ne satisfacem necesarul de alimente, medicamente și energie. „Economia albastră” poate contribui și la asigurarea creșterii durabile. 

Cu toate acestea, cunoștințele noastre despre mare sunt limitate, iar eforturile de cercetare ale țărilor UE nu sunt încă suficient de bine coordonate.

Cercetare și inovare

Planul de acțiune al UE își propune să creeze:

  • hartă digitală a fundului mării, pentru toată Europa, până în 2020. 30% din fundul mărilor sau oceanelor Europei nu a fost încă studiat, iar datele disponibile sunt deținute de diferite organizații. Dacă știm ce se întâmplă în adâncul mărilor, vom putea să valorificăm mai bine resursele oceanice asigurându-ne, în același timp, că ecosistemele fragile nu sunt deteriorate.
  • platformă de informare on-line, până în 2016. Aceasta va contribui la punerea în comun a rezultatelor proiectelor de cercetare, pentru a evita duplicarea acțiunilor de cercetare și pentru a permite accelerarea inovării.
  • un forum al întreprinderilor și al științei care să implice sectorul privat, oameni de știință și ONG-uri pentru a-i ajuta să facă schimb de idei și să contureze viitorul economiei albastre.

Pe măsură ce sectorul crește, Europa va avea nevoie de ingineri și oameni de știință cu cunoștințe în domeniul noilor tehnologii. 

De exemplu, se preconizează că, până în 2020, în sectorul energiei eoliene offshore va fi nevoie de încă 131 000 de angajați.

Planul de acțiune încurajează organizațiile profesionale și de cercetare să pregătească terenul prin identificarea nevoilor și competențelor necesare.

Economia și mediul

Peste 5 milioane de persoane lucrează deja în diverse sectoare ale economiei albastre, de la turism până la pescuit.

Între 2007 și 2013, UE a contribuit în medie cu 350 de milioane de euro pe an la cercetarea în domeniul maritim. Această sumă vine în completarea celor 1,3 miliarde de euro alocate de țările europene pentru proiecte naționale.

Orizont 2020 English, un program european de inovare menit să impulsioneze creșterea economică, dispune, în perioada 2014-2015, de un buget de 145 de milioane de euro pentru creșterea „albastră”.

Totuși, pe măsură ce se diversifică oportunitățile de creștere, trebuie să facem și eforturi pentru a proteja mările și oceanele pentru generațiile viitoare. Durabilitatea și creșterea economică pot fi urmărite simultan - de exemplu, ape mai curate înseamnă moluște vândute la un preț mai mare.

Monitorizarea oceanelor va continua, pentru a măsura impactul economiei albastre asupra mediului.

Comunicat de presă - UE ia în calcul inovarea în domeniul oceanelor

Întrebări și răspunsuri - Inovarea în domeniul economiei albastre English

Programul „Cunoștințe privind mediul marin 2020”

 

Sursa: http://ec.europa.eu/news/energy/