Studiu de caz - Povestea din Contarina arata ca 85% reciclare este posibil

Acest studiu de caz demonstrează faptul că obiectivele mari de reciclare nu sunt numai fezabile, ci economisesc bani şi creează locuri de muncă. 

Zero Waste Europe a publicat un nou studiu de caz prin care demosntrează faptul că, în mai puţin de 15 ani, se poate atinge un procent de 80% colectare separată a deşeurilor, timp în care se reduc costurile şi se creează locuri de muncă.

Contarina este responsabilă de gestionarea deşeurilor în cea mai mare parte a provinciei Treviso, aproximativ 554.000 locuitori ce au atins o medie de separare a deşeurilor la sursa de 85%, generând doar 53 kg de deşeuri nereciclabile pe locuitor, pe an. Toate acestea, în timp ce nivelul mediu din UE de separare la sursă este de 42% şi o cantitate de 285 kg de deşeuri reziduale pe locuitor, pe an.

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesaţi: http://www.zerowasteeurope.eu