Ținte noi pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește colectarea selectivă

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a publicat la începutul anului pe site-ul instituţiei, pentru dezbatere publică, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Motivaţia acestor modificări legislative invocată de către MMSC este dosarul nr. 5111/13/ENVI, deschis României de către Comisia Europeană în programul EU Pilot, precum și scrisoarea transmisă în data de 21 mai 2013, în care se atrage atenţia că, în urma analizei legislaţiei naţionale de transpunere, un număr de aspecte necesită clarificări suplimentare, iar „Comisia Europeană invită România să îşi ia angajamentul de a efectua modificările legislative necesare, adoptarea măsurii, în regim de urgență, va duce la evitarea declanșării procedurii de infringement, luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată“, se arată în preambulul proiectului de ordonanţă de urgenţă.

Ţinte noi

Nu mai târziu de anul 2015 autoritățile administrației publice locale au obligația asigurării colectării separate pentru cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

Proiectul introduce ţinte noi pentru reutilizare şi reciclare a deşeurilor. Producătorii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice locale vor avea următoarele îndatoriri:

a) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare a deșeurilor cum ar fi cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenite din deşeurile menajere şi, după caz, provenite din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării, de minimum 50% din masa totală;

b) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Anexa la Decizia Comisiei 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/ CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/ 689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase.

Mai multe informații se regăsesc pe: http://www.ecologic.rec.ro/articol/read/reciclare-recuperare/9897/