Trebuie să valorificăm oportunitățile de angajare în economia „verde”

 

UE a elaborat un plan pentru a maximiza oportunitățile de angajare în sectoarele ecologice și pentru a-i sprijini pe lucrători, în contextul în care economia verde câștigă teren.

 

Locurile de muncă „verzi”, care implică utilizarea de informații, tehnologii sau materiale care protejează mediul, sunt printre cele care se bucură de cea mai rapidă creștere în Europa. 

Este vorba de locuri de muncă în următoarele sectoare de activitate:

  • reciclare
  • biodiversitate
  • izolația cu scopul creșterii eficienței energetice
  • ameliorarea calității aerului
  • tehnologiile din domeniul energiei din surse regenerabile.

Chiar și în timpul recesiunii, numărul de locuri de muncă în aceste sectoare a crescut cu 20%. UE consideră că tranziția economiei către aceste sectoare este esențială pentru a asigura o creștere durabilă. 

Potrivit estimărilor, până în 2020, ar putea fi create 20 de milioane de locuri de muncă în economia verde.

Sprijinirea locurilor de muncă verzi

Tranziția către economia verde presupune crearea unor noi tipuri de locuri de muncă și transformarea celor existente. Va fi nevoie de lucrători care dispun de competențe și cunoștințe specializate, precum și de o formare specifică.

Planul UE menit să sprijine crearea de locuri de muncă în sectoarele verzi și să-i ajute pe lucrători, în contextul în care locurile de muncă capătă noi valențe, include:

  • anticiparea competențelor și cunoștințelor de care va fi nevoie în aceste domenii și sprijinirea lucrătorilor pentru a le dobândi
  • trecerea de la taxarea muncii la taxarea poluării
  • încurajarea discuțiilor între angajatori și sindicate, pentru a garanta faptul că lucrătorii sunt sprijiniți
  • îmbunătățirea schimbului internațional de cunoștințe cu privire la creșterea economică din sectoarele verzi 
  • oferirea de orientări micilor întreprinderi, pentru a le ajuta să facă față tranziției, să respecte reglementările de mediu și să anticipeze deficitul de competențe.

Economia verde

Ca răspuns la schimbările climatice și la diminuarea resurselor globale, economia verde este definită prin inovații tehnologice, prin apariția de noi piețe și prin modificarea cererii din partea consumatorilor și a industriei.

UE consideră că tranziția către o economie verde este vitală: utilizarea ineficientă a resurselor și presiunea nesustenabilă asupra mediului reprezintă piedici pentru creșterea economică pe termen lung. 

Având în vedere cererea din ce în ce mai mare în țările cu economii emergente, prețurile resurselor, materiilor prime și energiei vor crește în mod inevitabil. Economia europeană trebuie să devină mai reactivă la astfel de schimbări.

Planul, propus de Comisia Europeană, va fi prezentat Consiliului de Miniștri al UE și Parlamentului European pentru aprobare.

 

Sursa: http://ec.europa.eu/news/employment