Turismul maritim a adus o valoare adaugată de 183 miliarde euro pentru economia UE

Comisia Europeană a prezentat o nouă strategie de sprijinire a turismului maritim și în zonele de coastă din Europa. Recunoscând potențialul sectorului în materie de creștere durabilă și de creare de locuri de muncă, strategia evidențiază 14 acțiuni la nivelul UE care să ajute regiunile de coastă și întreprinderile să abordeze provocările cu care se confruntă și să consolideze poziția de motor esențial al “economiei albastre” din Europa pe care o ocupă acest sector.

Turismul maritim și în zonele de coastă include turismul pe litoral și turismul nautic, de croazieră sau de navigație, fiind un factor economic esențial pentru numeroase regiuni costiere și insule din Europa.

Este un sector în care lucrează aproape 3,2 milioane de persoane și care generează o valoare adăugată brută totală de 183 de miliarde de euro pentru economia UE, reprezentând peste o treime din produsul brut al economiei maritime. Turismul este o activitate economică în plină expansiune: în 2013, numărul de nopți petrecute la hotel sau în unități similare din UE 28 a atins un vârf de 2,6 miliarde de nopți, reprezentând o creștere de 1,6% față de 20121.

Acțiunile propuse includ facilitarea, în întreaga Europă, a unei cooperări mai strânse și a dialogului între toate părțile interesate din domeniul turismului în zonele de coastă, parteneriate public-privat, promovarea competențelor și a inovării, promovarea turismului ecologic, precum și elaborarea unui ghid on-line dedicat oportunităților de finanțare care să contribuie la stimularea investițiilor. Statele membre, autoritățile regionale și industria de profil vor avea un rol central în conceperea și punerea în aplicare a acțiunilor.

Turismul maritim și în zonele de coastă a fost identificat în strategia noastră de «creștere economică albastră» ca fiind unul dintre motoarele esențiale pentru creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă, în special în zonele de coastă ale UE, care de multe ori se confruntă cu un nivel ridicat al șomajului. Dat fiind că el reprezintă cea mai importantă activitate economică maritimă și coloana vertebrală economică a numeroase regiuni costiere din UE, este de responsabilitatea noastră să contribuim la dezvoltarea și la prosperitatea acestui sector”, a declarat comisarul european pentru afaceri maritime și pescuit, Maria Damanaki.

 

În ciuda potențialului de netăgăduit, sectorul se confruntă cu o serie de provocări pe care strategia își propune să le abordeze. Printre ele se numără lacunele în materie de date și cunoștințe, instabilitatea cererii, caracterul intens sezonier, lipsa unor competențe corespunzătoare, inovarea insuficientă, precum și accesul dificil la finanțare.

Acțiunile din cadrul strategiei se concentrează pe sprijinirea sectorului pentru a depăși aceste obstacole și pentru a crea un mediu care să atragă investiții. În același timp, strategia va face ca activitățile din sector să devină durabile, să conserve patrimoniul natural și cultural, să genereze importante beneficii economice și de mediu, contribuind la creșterea competitivității globale a sectorului.

“Consider că, în Europa, turismul este o pârghie fundamentală pentru creșterea economică, în jurul căreia se pot construi politici specifice, coerente și integrate. Această strategie care vizează în mod precis turismul maritim și în zonele de coastă evidențiază potențialul acestui sector important al turismului, precum și rolul pe care îl poate juca în combaterea șomajului, în special în rândul tinerilor”, a declarat Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul european pentru industrie, antreprenoriat și turism.

 

Strategia va fi discutată în cadrul unei conferințe organizate cu președinția greacă la 10 martie la Atena, conferință care va reuni autorități, întreprinderi și alte părți interesate. Punerea în aplicare a acțiunilor concrete va începe în lunile următoare.

Sursa: Green Report