UE sprijină dreptul la apă și la salubritate

Comisia își va intensifica eforturile de îmbunătățire a calității apei, a infrastructurii și a serviciilor de salubrizare, ca urmare a succesului primei inițiative cetățenești europene.

Right2Water este prima campanie de succes din cadrul inițiativei cetățenești europene, un sistem lansat în aprilie 2012 care le permite cetățenilor UE să solicite Comisiei Europene să prezinte propuneri legislative în domeniile sale de competență.

Organizatorii inițiativei au colectat aproape 1,89 milioane de semnături din mai multe state membre, invitând Comisia să ia măsurile necesare care să garanteze că toți cetățenii europeni beneficiază de acces la apă și servicii de salubrizare.

Organizatorii au solicitat, de asemenea:

  • excluderea aprovizionării cu apă și a gestionării resurselor de apă din sfera de aplicare a normelor privind piața internă și liberalizarea
  • eforturi sporite pentru a oferi acces universal la apă și la servicii de salubrizare în întreaga lume.

Măsuri la nivelul UE

Comisia nu va propune, pentru moment, noi norme europene. Însă a identificat o serie de preocupări care au relevanță directă pentru inițiativă și obiectivele sale. Comisia s-a angajat:

  • să-și intensifice eforturile pentru a asigura o mai bună punere în aplicare a legislației UE de către guvernele naționale
  • să îmbunătățească serviciile de gestionare a datelor și de difuzare a informațiilor pentru cetățeni
  • să sintetizeze cele mai bune practici și să promoveze dialogul și parteneriatele în sectorul apei
  • să amelioreze transparența și să sporească responsabilizarea furnizorilor de servicii de distribuție a apei
  • să susțină accesul universal la apă potabilă și salubritate
  • să lanseze o consultare publică referitoare la normele privind apa potabilă pentru a evalua dacă este necesară îmbunătățirea acestora.

Serviciile în domeniu nu se privatizează

Operarea serviciilor de aprovizionare cu apă intră în atribuțiile autorităților publice din țările UE, iar Comisia va rămâne neutră și va continua să respecte alegerile făcute la nivel național, regional și local cu privire la modalitățile de gestionare a serviciilor legate de apă.

În conformitate cu obiectivele inițiativei „Right2Water”, distribuția și alimentarea cu apă vor rămâne în afara sferei de aplicare a normelor privind piața unică și liberalizarea. Anul trecut, Comisia a declarat în mod expres că va exclude serviciile de aprovizionare cu apă din Directiva privind concesiunile, ca rezultat direct al îngrijorărilor exprimate de publicul larg cu privire la intenția de a privatiza sectorul apei în mod indirect.

Inițiativa cetățenească europeană

Până în prezent, peste 5 de milioane de cetățeni europeni au semnat peste 20 de inițiative. Pentru a putea invita Comisia să propună noi norme într-un anumit domeniu, organizatorii unei inițiative trebuie să colecteze cel puțin 1 milion de semnături, de la cetățeni provenind din cel puțin un sfert din statele membre.

Sursa: Comisia Europeana