Un nou Director General Intersemat, o nouă viziune

  • Home
  • /
  • Comunicate de presă

Consiliul de Administraţie INTERSEMAT, organizaţie colectivă de mediu responsabilă de preluarea obligaţiilor agenţilor economici care pun pe piață ambalaje și deșeuri de ambalaje, anunţă oficial schimbarea managementului societăţii. Astfel, în funcţia de Director General INTERSEMAT a fost numit recent Ionuţ Georgescu, Preşedintele Onorific al Asociaţiei Planta Verde şi reputat specialist în politici de colectare şi management al deşeurilor.

Noul Director General, Ionuţ Georgescu s-a implicat de-a lungul vremii în crearea cadrului legislativ românesc în domeniul protecţiei mediului şi racordării acestuia la cerinţele europene  deţinând poziţia de Director al Direcţiei Managementul Deşeurilor, Sol – Subsol şi Substanțe Periculoase, din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor. În plan european, noul Director General INTERSEMAT a gestionat responsabilităţi de mediu la Consiliului de Administraţie al Agenţiei Europene pentru Chimicale ECHA,  precum şi acţiuni consolidate UNEP.

„Prin schimbarea conducerii INTERSEMAT acţionariatul urmăreşte implementarea unui nou sistem de management, axat pe eficienţă şi pe rezultate. Noile politici, care urmează să fie implementate de conducerea executivă vor fi: asigurarea trasabilităţii, repoziţionarea INTERSEMAT pe piaţa românească şi asigurarea creşterii reprezentativităţii partenerilor la nivel legislativ național și european”, spune Silvana Ardeleanu, membru CA INTERSEMAT.

La rândul său, noul Director General, Ionuţ Georgescu spune că: „preluarea conducerii executive a societății INTERSEMAT este o oportunitate de a pune în practică, în sistemul privat, experiența acumulată în ultimii ani, în care am fost implicat în gestionarea deșeurilor, de la crearea cadrului legislativ, până la implementarea politicilor publice. Cred în dialogul activ cu toţi partenerii noştri şi în relaţionarea corectă cu autoritatea de mediu din România.”

S.C. INTERSEMAT S.A, o societate similară celor deja existente în statele membre din Uniunea Europeană, destinată preluării responsabilității celor care pun pe piață ambalaje și deșeuri de ambalaje. S.C. INTERSEMAT S.A este o societate înființată ca o soluție la obligația de reciclare și valorificare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, derivând din legislația în vigoare. Legislația în domeniul gestionării ambalajelor și deșeurilor de ambalaje permite ca responsabilitatea asigurării și raportării îndeplinirii obligațiilor de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje să fie transferată, pe bază de contract, către un agent economic legal constituit în acest scop.