Victoria sectorului deşeurilor din România – Legea 101 a fost respinsă!

Preşedintele Traian Băsescu a refuzat să promulge modificarea legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor şi a solicitat reexaminarea acesteia de către Senat. Motivul respingerii   invocat de Preşedinţie este legat de lipsa transparenţei în atribuirea contractelor de salubrizare şi scoaterea acestora din sfera legislaţiei achiziţiilor publice.

“Este fără doar şi poate o victorie a întregului sector al deşeurilor din România şi semnalul nevoii de transparenţă la nivelul tuturor instituţiilor, fie că vorbim despre autorităţi locale sau operatori de salubritate. Legea 101, în forma în care a ajuns pe masa Preşedintelui României nu doar că este lipsită de orice logică a corectitudinii sau transparenţei, dar poate determina consecinţe extrem de grave în această piaţă, precum crearea unor monopoluri la nivelul municipalităţilor. Vorbim aici despre o piaţa de miliarde de euro pe care nu poţi să o manageriezi după bunul plac al unu primar sau altul, în lipsa unor proceduri de achiziţii transparente. Sperăm ca Senatul să facă o reexaminare mult mai lucidă şi să avem o lege europeană în care să fie încurajată atât competiţia în sector cât şi populaţia ca actor activ în noua societate a reciclării”, spune Ionuţ Georgescu, Director General Intersemat.

Mai jos regăsiţi integral motivul respingerii Preşedinţiei a modificării legii 101/2006:

 

Președintelui Senatului

În temeiul Articolului 77 alineatul (2) din Constituţia României, republicată, formulez următoarea

 

Președintelui Senatului

În temeiul Articolului 77 alineatul (2) din Constituţia României, republicată, formulez următoarea

CERERE DE REEXAMINARE
asupra
Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006Motivele cererii sunt următoarele:

În forma sa iniţială, Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 prevedea, în cuprinsul Art. 13 alin. (3), că „procedura de atribuire şi regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităţilor sunt cele stabilite de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare”. În consecinţă, procedura specifică contractelor de achiziţie publică este aplicabilă şi în cazul contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităţilor.

În legea trimisă la promulgare Art. 13 alin. (3) se modifică după cum urmează: „Procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se stabileşte în baza prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată.”.

Totodată, prin Legea trimisă la promulgare, Art. 34 din Legea nr. 101/2006 se completează cu un alin. (2) care are următorul cuprins: „Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică până la intrarea în vigoare a procedurii-cadru privind organizarea, desfăşurarea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice, elaborată de A.N.R.S.C. şi aprobată prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu dispoziţiile Art. 30 din Legea nr. 51/2006, republicată.”.

Astfel, prin aceste reglementări, procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare este scoasă din sfera de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr. 337/2006, fapt care ar putea să genereze lipsă de transparenţă în atribuirea contractelor. Aşadar, prin modificarea legislativă propusă, procedura de atribuire urmează a fi stabilită prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărâri ale adunării generale a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice (Art. 30 alin. [2] din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice).

Considerăm că procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare trebuie să fie realizată pe baza unor criterii care să asigure transparenţă, condiţii de egalitate, nediscriminare şi predictibilitate. Totodată, atribuirea contractelor de delegare trebuie să urmeze respectarea criteriului ofertei celei mai avantajoase atât din punct de vedere al calităţii serviciilor prestate, cât şi cu privire la costul acestor activităţi.

În concluzie, opinăm că procedura prevăzută în forma actuală a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, lege care face trimitere la aplicarea procedurii prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii asigură cadrul legal potrivit pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare, nefiind necesară stabilirea unei proceduri distincte.
Având în vedere competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii trimisă spre promulgare, ţinând cont de motivele invocate.
 

TRAIAN BĂSESCU

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI